Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 19-03-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 12 maart 2019

4 Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder B.M.J. Wolters

5 Externe communicatie

6 Ingekomen stukken

7 Sluiting

Top