Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 05-03-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 26 februari 2019

4 Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid bij de aanschaf van Topdesk

5 Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2019

6 Mandaat machtiging jeugdhulp

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top