Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 26-02-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 19 februari 2019

4 Raadsplanning

5 Derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015

6 Wijziging Verordening naamgeving en nummering (adressen) Nieuwkoop 2010

7 Projectbesluit rotonde N231a - Achttienkavels (Nieuwkoop)

8 Terinzagelegging en start overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening ontwerpbestemmingsplan Kerkweg 28, 28b en 28c

9 Schriftelijke raadsvragen VVD inzake uitvoering Wet taaleis en tegenprestatie

10 Aanwijzingsbesluit toezichthouder kinderopvang

11 Externe communicatie

12 Ingekomen stukken

13 Sluiting

Top