Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 05-02-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 29 januari 2019

4 Externe communicatie

5 Ingekomen stukken

6 Sluiting

Top