Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 22-01-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 15 januari 2019

4 Raadsplanning

5 Aanpassing tarieventabel leges 2019

6 Toetreding werkgeversvereniging SVHW

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top