Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 15-01-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 8 januari 2019

4 Concept Kadernota 2020 Omgevingsdienst West-Holland

5 Schriftelijke vragen van het CDA over de beschikbaarheid van openbare en opengestelde toiletten

6 Aanwijzing pand Voorweg 71-73 te Noorden tot gemeentelijk monument

7 Vrijgeven ontwerp-wijzigingsplan Noordeinde 13 (Noordeinde)

8 Inspraak Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top