Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 18-12-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 5 december 2018

4 Vaststelling VTH beleidsplan

5 Actieplan Verenigingsloket 2019

6 Schriftelijke vragen van CDA en NN over de onveilige fietsoversteek bij het Smidsvuur te Nieuwkoop

7 Schriftelijke vragen van SBN over de fietsoversteekplaats aan het Smidsvuur en andere oversteekplaatsen

8 Schriftelijke vragen van de VVD over de voortgang van de aanpak van de verkeersknelpunten in Buytewech in Nieuwkoop

9 Begrotingswijziging Jeugdhulp 2019

10 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2017-2018

11 Resultaten cliƫntervaringsonderzoek Wmo 2018

12 Realisatie 2 extra beschut werk boven de wettelijke taakstelling vanaf 1 februari 2019

13 Samenwerkingsagenda Zorg en Zekerheid en gemeenten GGZ

14 Volledig vrijmaken resterend werkbudget uit Reserve Omgevingsvisie

15 Externe communicatie

16 Ingekomen stukken

17 Sluiting

Top