Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 11-12-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 4 december 2018

4 Raadsplanning

5 Aanpassing Algemene Inkoopvoorwaarden en e-factureren

6 Vrijgeven ontwerp-wijzigingsplan Oude-Nieuwveenseweg 50 in Nieuwveen

7 Zienswijze op ontwerp-Omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland

8 Mandatering gemeente Leiden voor aanvullende subsidieVeilig Thuis 2018 en administratieve wijziging begroting 2018

9 Schriftelijke vraag D66 over AED's

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top