Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 04-12-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 27 november 2018

4 Managementletter 2018

5 Schriftelijke vragen van CDA en NN over de onveilige fietsoversteekplaats bij het Smidsvuur te Nieuwkoop

6 Schriftelijke vragen van SBN over de fietsoversteekplaats aan het Smidsvuur en andere oversteekplaatsen

7 Schriftelijke vragen van de VVD over de voortgang van de aanpak van de verkeersknelpunten in Buytewech in Nieuwkoop

8 Schriftelijke vragen van de VVD over het onderzoek naar loodverontreiniging op kinderspeelplaatsen

9 Schriftelijke vragen van de VVD over Paalrot in de Vosholstraat in Ter Aar

10 Beantwoording zienswijzen loskoppelen warmterivier Zuidereiland (plan de Verwondering)

11 Externe communicatie

12 Ingekomen stukken

13 Sluiting

Top