Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 27-11-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-11:30
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 20 november 2018

4 Beslissing op bezwaar omtrent opslag van hooibalen op een perceel langs de Meije in Nieuwkoop

5 Tarieven zwembad De Wel 2019

6 Externe communicatie

7 Ingekomen stukken

8 Sluiting

Top