Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 20-11-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 13 november 2018

4 Ontwerpwijzigingsplan Schilkerweg 23 in Nieuwveen

5 Regionaal convenant Maatschappelijke Opvang Holland Rijnland 2018-2021

6 Externe communicatie

7 Ingekomen stukken

8 Sluiting

Top