Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 13-11-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-12:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 6 november 2018

4 Controleverordening 2018 en controleprotocol 2018-2022

5 Normenkader

6 Vaststelling wijzigingsplan "De Verwondering - Zuidereiland"

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top