Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 06-11-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 30 oktober 2018

4 Raadsplanning

5 Besluit informatiebeheer Gemeente Nieuwkoop 2018

6 Decemberwijziging begroting 2018 en Septembercirculaire

7 Belastingverordeningen en tarieven 2019

8 Aanleg gedeelte "Rondje Noordse Buurt"

9 Verkeersveilige inrichting van de Kerkweg in Ter Aar

10 Deelname volwassenen met een laag inkomen aan het verenigingsleven

11 4e Verordening tot wijziging van de Verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015

12 Vaststelling bestemmingsplan "Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt"

13 Ontwerp-wijzigingsplan Schikerweg 23 in Nieuwveen

14 Externe communicatie

15 Ingekomen stukken

16 Sluiting

Top