Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 30-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 23 oktober 2018

4 Subsidieaanvraag voor het realiseren van twee aanlegsteigers in het kader van de Oude Hollandse Waterlinie

5 Voornemen tot verkoop tweekapkavels op het Zuidereiland van De Verwondering

6 Aanbesteding leerlingenvervoer

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top