Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 23-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 16 oktober 2018

4 Bestuurlijk principeverzoek initiatief Noordeinde 24b, Zevenhoven

5 Externe communicatie

6 Ingekomen stukken

7 Sluiting

Top