Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 16-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst 9 oktober 2018

4 Instemmingsbesluit tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015

5 Actieplan gladheidsbestrijding 2018-2019

6 Schriftelijke vragen CDA toewijzing sociale huurwoningen aan inwoner gemeente Nieuwkoop

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top