Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 02-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 25 september 2018

4 Deelname experiment centraal tellen verkiezingen 2019

5 Extra investeringen beheerplan wegen 2017 t/m 2021

6 Gunning bestemmingsplan mRO

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top