Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 18-09-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Guus Elkhuizen
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 11 september 2018

4 Actualisatie controleverordening 2018 en controleprotocol 2018

5 Opleggen preventieve last onder bestuursdwang aan Vomar/Hoorne voor ingebruikneming supermarkt achter Intratuin

6 Instemming fusie OBS De Tamboerijn met St. Nicolaasschool

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top