Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 11-09-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 4 september 2018

4 Najaarsnota

5 Samenlevingsinitiatief Eiland Langeraar

6 Principeverzoek recreatie-eiland Kerkpad Langeraar

7 Opleggen preventieve last onder bestuursdwang aan Vomar/Hoorne voor ingebruikneming supermarkt achter Intratuin

8 Aanvraag lokaal maatwerk De Verwondering en Teylerspark I

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top