Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 04-09-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 28 augustus 2018

4 Memo inventarisatie onderwerpen strategische agenda Rijnstreek 2018 - 2022

5 Tweede bespreking concept Programmabegroting 2019

6 Beantwoording schriftelijke vragen Natuurlijk Nieuwkoop ontwikkeling Noordse Buurt

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top