Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 28-08-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 21 augustus 2018

4 Doorontwikkeling digitale dienstverlening

5 Vaststelling wijzigingsplan Conradpark 13 (Nieuwveen), instemming vormvrije m.e.r.-beoordeling en instemming met bijbehorende planschade- en exploitatieovereenkomst

6 Projectafwijkingsbesluit Reghthuysplein 21-22 / Dorpsstraat 103 (Nieuwkoop), instemming vormvrije m.e.r.-beoordeling

7 Regionaal convenant aardgasvrije nieuwbouw en bestaande bouw Holland Rijnland

8 Vaststelling Voorlopig Ontwerp Integraal Kindcentrum / Sporthal Ter Aar

9 Subsidie achterstallig onderhoud en meubilair Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Nieuwkoop (SPN)

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top