Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 21-08-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst 14 augustus 2018

4 Raadsplanning

5 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden en fractieassistenten gemeente Nieuwkoop 2018

6 Organisatiebesluit

7 Bestuurlijke reactie op Rapport Rekenkamer m.b.t. Duurzaamheid

8 Doorontwikkeling digitale dienstverlening

9 Aanvraag omgevingsvergunning tweede uitweg Kerkweg 61 in Ter Aar

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top