Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 14-08-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 10 juli 2018

4 Toepassen GIBIT

5 Aanvraag omgevingsvergunning uitrit Oude Nieuwveenseweg 57-59 in Nieuwveen

6 Wijziging subsidieregeling Sociaal Domein

7 Projectafwijkingsbesluit Dorpsstraat 92 in Nieuwkoop

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top