Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 26-06-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 19 juni 2018

4 Verlenging dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2017-2018

5 Verlenging overeenkomsten Wmo individuele voorzieningen (hulpmiddelen)

6 Jaarverantwoording toezicht handhaving kinderopvang 2017

7 Schriftelijke vragen VVD-fractie Actieve invulling duurzaamheid in Noordse Buu

8 Zienswijze raad inzake verdiept bouwen en niet verplaatsen ingang voetbal IKC Ter Aar

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top