Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 19-06-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 12 juni 2018

4 Collegeprogramma 2018 - 2022

5 Vaststellen privacybeleid gemeente Nieuwkoop

6 Bestuurlijk principeverzoek betreffende het realiseren van drie compensatiewoningen in het kader van "Ruimte voor Ruimte" , Schilkerkade 5 in Nieuwveen

7 Verlening overeenkomst Tom in de buurt (opdracht sociale participatie)

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top