Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 12-06-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 5 juni 2018

4 Schriftelijke vragen van de VVD over de voortgang van het vrijliggend fietspad Zevenhovenseweg

5 Vaststelling bestemmingsplan ‘Oostkanaalweg 30, Ter Aar’

6 Verbeterde visie en nota van uitgangspunten transformatie Paradijsweg natte kant voor bestemmingsplan

7 Vaststelling vlekkenplan en duurzaamheidsambitie gebiedsontwikkeling Buytewech-Noord

8 Verzoek financiële bijdrage door het ondernemerscollectief Ter Aar

9 Realisatie warmterivier Schoterhoek II

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top