Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 29-05-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 22 mei 2018

4 Overdracht uitvoering taken en bevoegdheden Monumentencommissie aan Vereniging "Dorp, Stad en Land"

5 Externe communicatie

6 Ingekomen stukken

7 Sluiting

Top