Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 15-05-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 8 mei 2018

4 Schriftelijke vragen van de VVD over de huur van de panden Schoterhoek10a en 33

5 Tarieven sporthallen en sportzalen 2018-2019

6 Externe communicatie

7 Ingekomen stukken

8 Sluiting

Top