Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 24-04-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitingenlijst van 17 april 2018

4 1e Behandeling concept Jaarstukken 2017

5 Reglement plannings- en evaluatie/beoordelingsgesprekken

6 Ontwerpbegroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2019

7 Aansluiten Rijn- en Veenstreek bij Hart van Holland onderzoek groene leefomgeving

8 Ambtshalve (technische) aanpassing vastgesteld wijzigingsplan Noordeinde 13, Noordeinde

9 Ter inzage legging en start overleg ontwerpbestemmingsplan "Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt"

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top