Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 17-04-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 10 april 2018

4 Wijzigen statuten Morgenwijzer

5 Externe communicatie

6 Ingekomen stukken

7 Sluiting

Top