Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 10-04-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 3 april 2018

4 Collegeadvies 213a-onderzoek informatieveiligheid

5 Sturingsplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2018-2019

6 Externe communicatie

7 Ingekomen stukken

8 Sluiting

Top