Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 03-04-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-12:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 27 maart 2018

4 Raadsplanning

5 Externe communicatie

6 Ingekomen stukken

7 Sluiting

Top