Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 27-03-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 20 maart 2018

4 Archiefverordening Gemeente Nieuwkoop 2018

5 3e Wijziging nadere regels Sociaal Domein

6 Verzoek financiƫle bijdrage door Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON)

7 Stedenbouwkundig kader Integraal Kindcentrum (IKC) Zevenhoven

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top