Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 13-03-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 6 maart 2018

4 Mandateren portefeuillehouder onderwijs voor Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)

5 Externe communicatie

6 Ingekomen stukken

7 Sluiting

Top