Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 06-03-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 27 februari 2018

4 Hanging baskets Reghthuysplein in Nieuwkoop

5 Schriftelijke vragen fractie Natuurlijk Nieuwkoop over actieplan laaggeletterdheid

6 Schriftelijke vragen fractie Mur over beschutwerk versus aantal werkplekken

7 Beantwoording raadsvragen fractie Mur over ontwikkelingen terrein Intratuin / Beantwoording raadsvragen Natuurlijk Nieuwkoop over ontwikkelingen terrein Intratuin

8 Ontwerpwijzigingsplan Conradpark 13 in Nieuwveen, instemming vormvrije m.e.r.-beoordeling

9 Projectafwijkingsbesluit Noordse Dorpsweg 2 (Noorden)

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top