Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 27-02-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 20 februari 2018

4 Raadsplanning

5 Schriftelijke vragen van de VVD over de verkeerssituatie op de parkeerplaats bij de Coop in Noorden

6 Terinzagelegging (postzegel)bestemmingsplan Oostkanaalweg 30 in Ter Aar

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top