Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 20-02-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 13 februari 2018

4 Beantwooring raadsvragen van Natuurlijk Nieuwkoop over de Oostkanaalweg 44

5 Beantwoording raadsvragen van de CDA over "Escape rooms Ter Aar dicht ondanks groot succes"

6 1e Begrotingswijziging 2018 en Kadernota 2019

7 Overeenkomst Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 2018 - 2020

8 Aanvraag lokaal maatwerk Middelweg Ter Aar

9 Beslissing op bezwaar inzake afwijzing verzoek ontsluiting Van Wassenaerstraat

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stuk

12 Sluiting

Top