Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 13-02-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 6 februari 2018

4 Beslissing op bezwaar tegen handhaving van vergunningsvoorschriften bedrijf aan de Meije

5 Aanbesteding verwerking restafval door Cyclus

6 Inrichtingsplan openbare ruimte Middelweg

7 Actualisering bestemmingsplannen

8 Schriftelijke vragen fractie Mur inzake initiatief Landbouwpark "Tuinen van Noorden"

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top