Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 06-02-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 30 januari 2018

4 Afwijken aanbestedingsregels bij verlenging overeenkomst met accountant

5 Procesvoorstel sport en accommodaties

6 Vaststelling wijzigingsplan Noordeinde 13, instemming met een vormvrije m.e.r.-beoordeling en instemming met bijbehorende planschade-en exploitatiesovereenkomst

7 Visie herontwikkeling Paradijsweg - natte kant - rapportage en resultaat pilot projectgebied 3

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top