Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 30-01-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 23 januari 2018

4 Kredietinvestering onkruidbestrijding

5 Proces sport en accommodaties

6 1e Begrotingswijziging 2018 en Kadernota 2019

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top