Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 23-01-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-12:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 16 januari 2018

4 Raadsplanning

5 Decembercirculaire 2017

6 1e Wijziging tarieventabel leges 2018

7 Subsidieregeling Samenlevingsinitiatieven gemeente Nieuwkoop 2018

8 Subsidieregeling gemeente Nieuwkoop 2018

9 Subsidieregeling Toetsingskader LEADER-subsidie 2018

10 Beslissing op het bezwaarschrift inzake het perceel Prinses Amaliahof 15 in Ter Aar

11 Vaststelling bestemmingsplan Voorwegzone Noorden

12 Vaststelling bestemmingsplan Damstaete

13 Openen grondexploitatie Damstaete

14 Externe communicatie

15 Ingekomen stukken

16 Sluiting

Top