Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 16-01-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 9 januari 2018

4 Kadernota 2019 Holland Rijnland

5 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol

6 Beƫindiging Gemeenschappelijke Regeling GGZ

7 Subsidieregeling gemeente Nieuwkoop 2018

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top