Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 05-12-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 28 november 2017

4 Beantwoording raadsvragen CDA-L. Zoet, inzake aanvragen subsidie uit het Wifi4EU-plan

5 Uitvoeringsovereenkomst BIZ Reghthuysplein en omgeving

6 Vaststelling bestemmingsplan ‘Schilkerweg 6, Ter Aar

7 Beantwoording raadsvragen SBN inzake kaarten Greenport Aalsmeer

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top