Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 28-11-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 21 november 2017

4 Cliƫntervaringsonderzoek Wmo 2016

5 Voornemen tot verlenen uitsluitend recht

6 Liquidatieplan GR SWA

7 Prestatieafspraken 2018-2021 gemeente Nieuwkoop, Woondiensten Aarwoude en Woningstichting Nieuwkoop

8 Prestatieafspraken 2018 Vestia en gemeente Nieuwkoop

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top