Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 21-11-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 14 november 2017

4 Budgethoudersregeling 2017

5 Schriftelijke vragen van het Natuurlijk Nieuwkoop over paalrot bij woningen in de Vosholstraat

6 Projectafwijkingsbesluit Oostkanaalweg 44 (Ter Aar)

7 Schriftelijke vragen toekomst locatie Het Koetshuis

8 Zienswijze Regionale Woonagenda 2017 Holland Rijnland

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top