Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 14-11-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 14-11-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 7 november 2017

4 Vaststelling wijzigingsplan Stationsweg 15/17 te Zevenhoven

5 Dienstverleningsovereenkomst afvalbeheer Cyclus NV 2018-2022

6 Incidentele subsidie voor Hockeyclub Nieuwkoop voor nieuw hoofdveld

7 Ingekomen stukken

8 Sluiting

Top