Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 07-11-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 31 oktober 2017

4 Raadsplanning

5 Normenkader

6 Decemberwijziging 2017

7 Belastingverordening 2018

8 Handhavend optreden nabij Meije 200 in Zegveld

9 Schriftelijke vragen van het CDA over de bescherming van geriefhoutbosjes

10 Schriftelijke vragen van Natuurlijk Nieuwkoop over de verkeersveiligheid op de W.P. Speelmanweg

11 Jaarverslag leer- en kwalifictieplicht schooljaar 2016-2017

12 Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor Teylerspark 2 en naastliggend openbaar gebied

13 Schriftelijke vragen Fractie Mur inzake Teylerspark

14 Openen grondexploitatie Teylerspark

15 Vaststelling bestemmingsplan Teylerspark

16 Vaststelling stedenbouwkundige plan Noorder- en Zuidereiland en herziening grondexploitatie GZ225

17 Projectafwijkingsbesluit Oostkanaalweg 44 in Ter Aar

18 Externe communicatie

19 Ingekomen stukken

20 Sluiting

Top