Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 31-10-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 24 oktober 2017

4 Schriftelijke vragen Fractie Mur over pinautomaat in Nieuwveen

5 Centrumregeling Participatiewet Rijnstreek

6 Schriftelijke vragen Natuurlijk Nieuwkoop over ontsluiting bedrijventerrein Van Wassenaerstraat in Ter Aar

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top