Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 24-10-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 17 oktober 2017

4 Beantwoording schriftelijke vragen VVD

5 Beantwoording schriftelijke vragen D66

6 Vervolgtraject werkgroepen Economische Actieagenda

7 Bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop - hernieuwde vaststelling Hogedijk 3 Zevenhoven

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top