Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 26-09-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 19 september 2017

4 Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2016

5 Verkeersplan Driekoppenland - Noorden

6 Schriftelijke vragen over zak- en kleedgeld door het CDA

7 Najaarsnota 2017

8 Begroting Gemeente Nieuwkoop 2018 - 2021

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top